Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Gia Lai (744)
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày có hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2020
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ quản lý thuộc BHXH tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TB thay đổi tên miền Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý khối Văn phòng BHXH tỉnh ngày 20/9/2019
Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày có hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 7+8/2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thẩm định số liệu quyết toán tài chính quý 2/2019 đối với BHXH các huyện, tx, tp
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5+6/2019
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực