[Infographic]: Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Cảnh báo hành vi giả mạo cán bộ cơ quan BHXH để lừa đảo

BHXH Việt Nam sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện DVC trực tuyến

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về bảo hiểm

[Infographic] Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (ATM)

Infographics: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

[Infographic]: 3 cách thay thế thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

[Infographic]: Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

[Infographic]: Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân