Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thanh tra & Kiểm tra (45)
Trích yếu: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại công ty TNHH Quicornac
Ngày ban hành:
12/06/2024
Ngày có hiệu lực:
12/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng Bảo hiểmxã hội, Bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Ia Chiă huyện Ia Grai
Ngày ban hành:
12/06/2024
Ngày có hiệu lực:
12/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Ia Bă huyện Ia Grai
Ngày ban hành:
12/06/2024
Ngày có hiệu lực:
12/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật môi trường Thủy Siêu
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây Nguyên
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Sê Công
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Lựu Phát
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Phát triển Đại Việt
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực