Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Mở rộng mô hình đánh giá, quản lý quỹ hưu trí và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ số

Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC của ngành BHXH Việt Nam

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mở rộng bao phủ BHXH tự nguyện

BHXH tỉnh Gia Lai: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 100 đơn vị sử dụng lao động

Đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Tăng thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Gia Lai: Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh

Đề xuất biện pháp mạnh xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp tích hợp tiện ích sổ Bảo hiểm Xã hội trên ứng dụng VNeID