Danh sách điểm chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tại Gia Lai

03/10/2022 04:39 PM


DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, TRỢ CẤP BHXH, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI GIA LAI

 

TT Xã/Phường Tên điểm chi trả Địa chỉ
I Bưu điện An Khê    
1 Phường Tây Sơn Phường Tây Sơn Bưu điện TX An Khê
2 Phường An Phú Phường An Phú Bưu điện TX An Khê
3 Phường An Bình Phường An Bình UBND phường An Bình
4 Phường An Tân Phường An Tân VHX An Tân
5 Xã Tú An Xã Tú An VHX Tú An
6 Xã Song An Xã Song An VHX Song An
7 Xã Thành An Xã Thành An VHX Thành An
8 Xã Cửu An Xã Cửu An VHX Cửu An
9 Phường An Phước Phường An Phước UBND phường An Phước
10 Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây UBND phường Ngô mây
11 Xã Xuân An Xã Xuân An VHX Xuân An
II Bưu điện Mang Yang    
1 TT Kon Dong TT Kon Dong Bưu điện Mang Yang
2 Đăk Ya Đăk Ya UBND xã Đăk Ya
3 Ayun Ayun UBND xã AYun
4 Đăk Jota Đăk Jota Chi tại nhà
5 Đăk Taley Đăk Taley Câu lạc Bộ hưu trí Gia Trung
6 Hra Hra Điểm BĐ VHX Hra
7 Đăk Dj Răng Đăk Dj Răng Điểm BĐ VHX Đăk Dj Răng
8 Lơ Pang Lơ Pang Điểm BĐ VHX Lơ Pang
9 Kon thụp Kon thụp Điểm BĐ VHX Kon Thụp
10 Đê Ar Đê Ar Điểm BĐ VHX Đê Ar
11 Đăk Trôi Đăk Trôi Điểm BĐ VHX Đăk Trôi
12 Kon Chiêng Kon Chiêng Điểm BĐ VHX Kon Chiêng
III Bưu điện Huyện Đak Pơ    
1 Hà Tam  Hà Tam Điểm VHX Hà Tam
2 An Thành An Thành Điểm VHX An Thành
3 TT Đak Pơ TT Đak Pơ Bưu điện Huyện Đak Pơ
4 Yang Bắc Yang Bắc Điểm VHX Yang Bắc
5 Tân An Tân An Điểm VHX Tân An
6 Cư An  Cư An Điểm VHX Cư An
7 Phú An Phú An Điểm VHX Phú An
8 Ya Hội Ya Hội Điểm VHX Ya Hội
IV Bưu Điện Huyện Phú Thiện    
1 Chư Athai BĐ VHX Chư Athai BĐ VHX Chư Athai
2 Ia Ke BĐ VHX Ia Ke BĐ VHX Ia Ke
3 Ayun Hạ Hội trường Sơn Bình Hội trường Sơn Bình
4 Ia Sol BĐ VHX Ia Sol BĐ VHX Ia Sol
5 Ia Yeng BĐ VHX Ia Yeng BĐ VHX Ia Yeng
6 Ia Piar BĐ VHX Ia Piar BĐ VHX Ia Piar
7 Ia Peng BĐ VHX Ia Peng BĐ VHX Ia Peng
8 Chơrôh Pơnan Hội trường thôn Sô Ma Lơng A Hội trường thôn Sô Ma Lơng A
9 Ia Hiao BĐ VHX Ia Hiao BĐ VHX Ia Hiao
10 Thị Trấn Phú Thiện BĐ huyện
 Phú Thiện
BĐ huyện
 Phú Thiện
V Bưu điện huyện Iapa    
1 Iatrok BĐVHX Iatrok BĐVHX Iatrok
2 Iamrơn BC Iamrơn BC Iamrơn
3 Kim Tân BĐVHX Kim Tân BĐVHX Kim Tân
4 Chư Răng Đại lý bưu điện xã Pờ Tó Đại lý bưu điện xã Pờ Tó
5 Pờ tó Đại lý bưu điện xã Pờ Tó Đại lý bưu điện xã Pờ Tó
6 Iabroai BĐVHX Iabroai BĐVHX Iabroai
7 Iatul BĐVHX Iabroai BĐVHX Iabroai
8 Chư mố BĐVHX Iabroai BĐVHX Iabroai
9 Iakđăm BĐVHX Iabroai BĐVHX Iabroai
VI Bưu điện huyện Chư Păh    
1 TT Phú Hòa Bưu điện huyện Chư Păh 24 Trần Phú TT Phú Hòa
2 Xã Hà Tây BĐ VHX Hà Tây Xã Hà Tây
3 Xã Hòa Phú Bưu điện huyện Chư Păh 24 Trần Phú TT Phú Hòa
4 Xã Ia Ly BĐ VHX Ia Ly Xã Ia Ly
5 Xã Ia Mơ Nông BĐ VHX Ia Mơ Nông Xã Ia Mơ Nông
6 Xã Nghĩa Hòa BĐ VHX Nghĩa Hòa Xã Nghĩa Hòa
7 Xã Ia Khươl BĐ VHX Ia Khươl Xã Ia Khươl
8 Xã Ia Phí BĐ VHX Ia Phí Xã Ia Phí
9 Xã Ia Ka BĐ VHX Ia Nhin Xã Ia Nhin
10 Xã Ia Nhin BĐ VHX Ia Nhin Xã Ia Nhin
11 Xã Nghĩa Hưng BĐ VHX Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Hưng
12 Xã Chư Đăng Ya BĐ VHX Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Hưng
VII Bưu điện huyện Chư Prông    
1 Thị trấn Chư Prông Bưu điện huyện Chư Prông 103 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông
2 Xã Ia Phìn BĐ VHX Ia phìn xã Ia Phìn
3 Xã Bàu Cạn BĐ VHX Bàu cạn xã Bàu cạn
4 Xã Thăng Hưng BĐ VHX Thăng Hưng xã Thăng Hưng
5 Xã Bình giáo BĐ VHX Bình giáo xã Bình giáo
6 Xã Ia Boong BĐ VHX Iaboong xã Ia Boong
7 Xã Ia Drăng BĐ VHX Ia Drang xã Ia Drang
8 Xã Ia O BĐ VHX Ia O xã Ia O
9 Xã Ia Puch BĐ VHX Ia Puch xã Ia puch
10 Xã Ia me BĐ VHX Ia me xã Ia me
11 Xã Ia tôr BĐ VHX Ia tôr xã Ia tôr
12 Xã Ia vê BĐ VHX Ia vê xã Ia vê
13 Xã Ia Pia BĐ VHX Ia pia xã Ia Pia
14 Xã Ia Ga BĐ VHX Ia Ga xã Ia ga
15 Xã Ia Pior BĐ VHX Ia Pior xã Ia Pior
16 Xã Ia Lâu BĐ VHX Ia Lâu xã Ia lâu
17 Xã Ia mơr BĐ VHX Ia mơr xã Ia mơr
18 Xã Ia Băng BĐ VHX Ia Băng xã Ia băng
19 Xã Ia Bang BĐ VHX Ia Vê xã Iavê
20 Xã Ia kly Bưu điện huyện Chư Prông 103 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông
VIII Bưu điện huyện Ia Grai    
1 Xã Ia Der Xã Ia Der VHX Ia Der
2 Xã Ia Pếch Xã Ia Pếch VHX Ia Pếch
3 Thị Trấn Ia Kha Thị Trấn Ia Kha Bưu điện huyện Ia Grai
4 Xã Ia Grăng Xã Ia Grăng VHX Ia Grang
5 Xã Ia Hrung Xã Ia Hrung VHX Ia Hrung
6 Xã Ia Bă Xã Ia Bă HT UBND xã Ia Bă
7 Xã Ia Tô Xã Ia Tô VHX Ia Tô
8 Xã Ia Krăi Xã Ia Krăi VHX Ia Krăi
9 Xã Ia O Xã Ia O BC Sê San 4
10 Xã Ia Khai Xã Ia Khai VHX Ia Khai
11 Xã Ia Chía Xã Ia Chía VHX Ia Chía
12 Xã Ia Yok Xã Ia Yok Hội trường thôn Chư Hậu 5- Ia Yok
13 Xã Ia Sao Xã Ia Sao VHX Ia Sao
X Bưu điện Huyện Krông Pa    
1 Xã Chư Drăng Xã Chư Drăng Xã Chư Drăng
2 Xã Chư Gu Xã Chư Gu Xã Chư Gu
3 Xã Ia Hdreh Xã Ia Hdreh Xã Ia Hdreh
4 Xã Krông Năng Xã Krông Năng Xã Krông Năng
5 Xã Ia Rmok Xã Ia Rmok Xã Ia Rmok
6 Xã Ia Rsai Xã Ia Rsai Xã Ia Rsai
7 Xã Chư Rcăm Xã Chư Rcăm Xã Chư Rcăm
8 Xã Đất Bằng Xã Đất Bằng Xã Đất Bằng
9 Xã Ia Mlah Xã Ia Mlah Xã Ia Mlah
10 Xã Phú Cần Xã Phú Cần Xã Phú Cần
11 Xã Chư Ngọc Xã Chư Ngọc Xã Chư Ngọc
12 Thị trấn Phú Túc Thị trấn Phú Túc Thị trấn Phú Túc
13 Xã Ia Srươm Xã Ia Srươm Xã Ia Srươm
14 Xã Uar Xã Uar Xã Uar
X Bưu điện Huyện Đức Cơ    
1 TT Chư Ty Bưu Điện Huyện Đức Cơ TT chư ty- Đức Cơ
2 Xã IaDin Bưu điện VHX IaDin Xã Iadin
3 Xã Ia Lang Bưu điện VHX Ialang Xã Ialang
4 Xã Ia Krel Bưu điện VHX IaKrel Xã IaKrel
5 Xã Ia Dok Bưu điện VHX IaDok Xã IaDok
6 Xã Ia Kla Bưu điện VHX IaKla Xã IaKla
7 Xã Ia Nan Bưu điện VHX IaNan Xã IaNan
8 Xã Ia Krieng Bưu điện VHX IaKrieng Xã IaKrieng
9 Xã Ia Dom Bưu điện VHX IaDom Xã Iadom
10 Xã IaPnon Bưu điện VHX IaPnon,
Nhà ông Nguyễn Phước
Xã IaPnon
Chư Bồ 2, Xã IaKla
XI BĐH Chư Pưh    
1 TT nhơn hòa BC chư Pưh BC chư pưh
2 xã Hru BĐVHX iahru Xã iahru
3 Xã iarong BĐVHX iahru Xã iahru
4 Xã Iadreng BĐVHX iaDreng Xã dreng
5 Xã IahLa BĐVHX Iahla Xã iahla
6 Xã iale BĐVHX Iale xã iale
7 Xã Iaphang BĐVHX iaphang Xã Iaphang
8 Xã Blu UBND Xã Blu Xã blu
XII BĐH Kbang    
1 TT Kbang BC Kbang BC Kbang
2 Xã Đông BĐ VHX Đông Xã Đông
3 Xã Nghĩa An BĐ VHX Nghĩa An Xã Nghĩa An
4 Xã Lơ Ku BĐ VHX Lơ Ku Xã Lơ Ku
5 Xã Đăk Hlo BĐ VHX Đăk Hlơ Xã Đăk Hlo
6 Xã Kông Bla BĐ VHX Kông Bla Xã Kông Bla
7 Xã Kông Lơng Khơng BĐVHX Kông Lơng Khơng Xã Kông Lơng Khơng
8 Xã Tơ Tung BĐVHX Tơ Tung Xã Tơ Tung
9 Xã Sơ Pai BĐVHX Sơ Pai Xã Sơ Pai
10 Xã Sơn Lang BĐ VHX Sơn Lang Xã Sơn Lang
11 Xã Đăk Rong BĐ VHX Đăk Rong Xã Đăk Rong
12 Xã Krong BĐ VHX Krong Xã Krong
13 Xã Đăk Smar BĐ VHX Đăk Smar Xã Đăk Smar
14 Xã Kon Pne BĐ VHX Kon Pne Xã Kon Pne
XIII BĐTX Ayunpa    
1 Phường Đoàn Kết BCTT 197 lê hồng phong,P Đoàn Kết
2 Phường Hòa Bình BCCT 198 lê hồng phong,P Đoàn Kết
3 Phường Sông Bờ Tổ Dân Phố Phường SB Phường Sông bờ Ayunpa
4 Phường Cheo Reo BC Cây Xoài Phường cheo reo ayunpa
5 Xã Iasao BĐVHX Iasao Xã Iasao
6 Xã Iarto BĐVHX Iarto Xã Iarto
7 Xã Chư Băh BĐVHX Chư băh Xã Chư băh
8 Xã IarboL UBND Xã Iarbol Xã Iarbol
XIV BĐH Chư Sê    
1 Chư Sê BCTT Chư Sê
2 Ayun BĐVHX Ayun Ayun
3 Ia Tiêm BĐVHX Ia Tiêm Ia Tiêm
4 BNgoong BĐVHX Bngoong BNgoong
5 IaPal BĐVHX Ia Pal IaPal
6 Chư Pơng BĐVHX Chư Pương Chư Pơng
7 IaKo BĐVHX Ia Ko IaKo
8 Ia HLôp BĐVHX Ia Hlop Ia HLôp
9 Bar Maih BĐVHX Barmaih Bar Maih
10 Hbong BĐVHX Hbong Hbong
11 Dun BĐVHX Dun Dun
12 IaBLang BĐVHX Ia Blang IaBLang
13 Kông HTok BĐVHX Alba ALBa
14 ALBa BĐVHX Alba ALBa
15 IaGLai BĐVHX Ia Glai IaGLai
XV BĐH KÔNGCHRO    
1 Thị trấn KôngChro BCTT KôngChro
2 An Trung BĐ VHX An Trung An Trung
3 ĐakPoPho BĐ VHX ĐakPoPho ĐakPoPho
4 Yang Trung BĐ VHX Yang Trung Yang Trung
5 Chư Krey BĐ VHX Chư Krey Chư Krey
6 Ya Ma BĐ VHX Ya ma Ya Ma
7 Chơ Long BĐ VHX Chơ Long Chơ Long
8 Kông Yang BĐ VHX KôngYang Kông Yang
9 Đak Tpang BĐ VHX Đak Tpang Đak Tpang
10 Sơ ró BĐ VHX Sơ ró Sơ ró
11 Yang Nam BĐ VHX Yang Nam Yang Nam
12 Đak Pling BĐ VHX Đak Pling Đak Pling
13 Đak Sông BĐ VHX Đak Sông Đak Sông
14 Đak Kơ Ning BĐ VHX Đak Kơ Ning Đak Kơ Ning
XVI BĐH ĐĂK ĐOA    
1 G'lar VHX G'lar G'lar
2 A Dơk VHX A Dơk A Dơk
3 ia băng VHX Ia Băng ia băng
4 IA Pết VHX Ia Pết IA Pết
5 Đak Krong VHX Đak Krong Đak Krong
6 Nam Yang VHX Nam Yang Nam Yang
7 Hà Bầu VHX Hà Bầu Hà Bầu
8 H'Neng VHX H'Neng H'Neng
9 Hải Yang VHX Hải Yang Hải Yang
10 Kon Gang VHX Kon Gang Kon Gang
11 K' Dang VHX K' Dang K' Dang
12 Tân bình VHX Tân bình Tân bình
13 Xã Trang VHX Xã Trang Xã Trang
14 Đak Sơ Mei VHX Đak Sơ Mei Đak Sơ Mei
15 H' Nol VHX H' Nol H' Nol
16 Hà Đông VHX Hà Đông Hà Đông
17 TT Đak Đoa TT Đak Đoa TT Đak Đoa
XVII BĐTT Pleiku    
1 Xã Ia Kênh BĐVHX BĐVHX
2 Xã Tân Sơn BĐVHX 17 Phạm hùng xã tân sơn
3 Xã Trà Đa BĐVHX thôn 3 xã trà đa
4 Xã Chư Á BĐVHX BĐVHX
5 Xã An Phú BĐVHX BĐVHX
6 Xã Biển Hồ BĐVHX BĐVHX
7 Xã Gào BĐVHX BĐVHX
8 Xã Diên Phú BĐVHX BĐVHX
9 P. Tây Sơn UBND UBND
10 P. Hoa Lư Tổ DP4 -01 Nguyễn Bá Lân Tổ DP4 -01 Nguyễn Bá Lân
11 P. Thống Nhất UBND UBND
12 P. Đống Đa UBND UBND
13 P. Yên Thế BĐ Biển Hồ - 664 Phạm Văn Đồng BĐ Biển Hồ - 664 Phạm Văn Đồng
14 P. Hội Thương UBND UBND
15 P. Trà Bá BC Trà Bá-355 Trường Chinh BC Trà Bá-355 Trường Chinh
16 P. Phù Đổng UBND UBND
17 P. Thắng Lợi BC Chư Á-246 Lê Duẩn BC Chư Á-246 Lê Duẩn
18 P. Ia Kring BC Ia Kring-150 Lê Thánh Tôn BC Ia Kring-150 Lê Thánh Tôn
19 P. Yên Đỗ BC Yên Đỗ -240 Phan Đình Phùng BC Yên Đỗ - 240 Phan Đình Phùng
20 P. Diên Hồng BC Lê Hồng Phong-02 Lê Hồng Phong BC Lê Hồng Phong-02 Lê Hồng Phong
21 P. Hội Phú Tổ DP3- NVX Tổ DP3- Nguyễn Viết Xuân
22 P. Chi Lăng BC Trà Bá-355 Trường Chinh BC Trà Bá -355 Trường Chinh