Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (80)
Trích yếu: TT Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
25/03/2016
Ngày có hiệu lực:
25/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT,BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
03/02/2016
Ngày có hiệu lực:
03/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TTLT hướng dẫn thực hiện QĐ số 49/2015/QĐ-TTg ngày 4/10/2015 của TT Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Ngày ban hành:
16/12/2015
Ngày có hiệu lực:
16/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành:
22/10/2015
Ngày có hiệu lực:
22/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếu thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/07/2015
Ngày có hiệu lực:
31/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TTLT sửa đổi Khoản 5 Điều 13 TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
02/07/2015
Ngày có hiệu lực:
02/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TTLT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày ban hành:
15/05/2015
Ngày có hiệu lực:
15/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực