Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1659)
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Cảng hàng không Pleiku - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
Ngày ban hành:
13/05/2024
Ngày có hiệu lực:
13/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 17/05/2024
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Nội quy cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
03/05/2024
Ngày có hiệu lực:
03/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
26/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thái Bình Gia Lai
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 10/05/2024
Trích yếu: Kết luận TT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Vận tải & Du lịch Thuận Tiến Gia La
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 10/05/2024
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dung
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 09/05/2024
Trích yếu: Kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại công ty TNHH MTV Đức Anh - Gia Lai
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
01/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực