Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1420)
Trích yếu: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày có hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách cán bộ, viên chức nâng lương tháng 7/2020
Ngày ban hành:
23/06/2020
Ngày có hiệu lực:
23/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thẩm định quyết toán tài chính qúy I/2020 đối với BHXH các huyện, thị xã
Ngày ban hành:
05/06/2020
Ngày có hiệu lực:
05/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày có hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2020
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực