Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1615)
Trích yếu: V/v tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT
Ngày ban hành:
26/09/2023
Ngày có hiệu lực:
26/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo số liệu dân số trung bình sơ bộ năm 2023
Ngày ban hành:
19/09/2023
Ngày có hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/09/2023
Ngày có hiệu lực:
15/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
25/09/2023
Ngày có hiệu lực:
25/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
19/09/2023
Ngày có hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
06/09/2023
Ngày có hiệu lực:
06/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
Ngày ban hành:
30/08/2023
Ngày có hiệu lực:
01/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy trình giải quyết công việc nội bộ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày ban hành:
25/08/2023
Ngày có hiệu lực:
25/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực