Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 10/9/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023