Lịch công tác từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020

Lịch công tác từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

Lịch công tác từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

Lịch công tác từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020

Lịch công tác từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020

Lịch công tác từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020

Lịch công tác từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Lịch công tác từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020

Lịch công tác từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Lịch công tác từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020