Lịch công tác từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020

Lịch công tác từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020

Lịch công tác từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Lịch công tác từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Lịch công tác từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

Lịch công tác từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Lịch công tác từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Lịch công tác từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Lịch công tác từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020