Lịch công tác từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

Lịch công tác từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Lịch công tác từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Lịch công tác từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020

Lịch công tác từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Lịch công tác từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Lịch công tác từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020