BHXH Việt Nam: Đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới

11/06/2024 07:43 AM


Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới (Chỉ thị 38), với mục tiêu đặt quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trọng tâm, thời gian qua, Ngành BHXH Việt Nam đã quyết liệt tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHYT; nhờ vậy công tác thực hiện chính sách BHYT giai đoạn 2009-2024 đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, độ bao phủ BHYT tăng đều qua từng năm và tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân; quyền lợi người tham gia được đảm bảo kịp thời, thủ tục ngày càng cải cách theo hướng tạo thuận lợi, tạo sự hài lòng cho người thụ hưởng...

BHXH Việt Nam tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư. Ảnh: BHXHVN.

Tỷ lệ bao phủ BHYT phát triển bền vững

Là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, toàn ngành BHXH Việt Nam đã bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối với các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra những giải pháp đồng bộ, đúng hướng, quyết liệt; sự vào cuộc mạnh mẽ thực hiện hiệu quả chính sách BHYT, đến nay, các tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; quan tâm mở rộng hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, bố trí các điểm thu, nhân viên thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố.

Số người tham gia BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước và tỷ lệ người tham gia BHYT luôn tăng trưởng bền vững, năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT (tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số); sau khi Chỉ thị 38 được ban hành năm 2009, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia BHYT (tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 58,2% dân số); đến năm 2023, toàn quốc có trên 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số và vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Đáng kể việc tham gia BHYT hộ gia đình có sự tăng trưởng rất ấn tượng, từ 3,76 triệu người tham gia (năm 2009) lên 24,89 triệu người (năm 2023), tăng gấp 6,6 lần so với năm 2009.

Việc giữ vững tốc độ phát triển BHYT trong tình hình đời sống của người dân còn khó khăn khẳng định sự kiên định, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị nói chung và ngành BHXH Việt Nam nói riêng trong thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội (ASXH), chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Linh hoạt, sáng tạo trong công tác truyền thông, tư vấn chính sách

Tỷ lệ bao phủ BHYT ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng như nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp, người lao động về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của chính sách BHYT và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật BHYT đã nâng cao rõ rệt.

BHXH tỉnh Gia Lai đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách BHYT

Để tạo nên kết quả tích cực đó, công tác truyền thông, tư vấn chính sách BHYT đóng vai trò quan trọng là cầu nối để lan tỏa chính sách BHYT đến với Nhân dân. “Công tác truyền thông phải luôn đi trước một bước” là quan điểm nhất quán của toàn ngành từ chỉ đạo, điều hành cho đến hành động. Chính vì thế, ngày 24/8/2017, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 96-NQ/BCS về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin, truyền thông về chính sách pháp luật BHYT.

Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách BHYT đã được triển khai đồng bộ, tăng cường, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù từng nhóm chủ đề, đặc điểm văn hóa vùng miền, đảm bảo truyền tải thông tin tới người dân, người lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí cả Trung ương và địa phương tổ chức các Hội nghị, hội thảo; tin, bài, phóng sự…; phát hành ấn phẩm truyền thông các loại. Ngoài ra, phát huy thế mạnh của truyền thông số, truyền thông hiện đại, như xây dựng, vận hành các kênh truyền thông mạng xã hội (Fanpage, Zalo OA); phát huy hiệu quả tư vấn, giải đáp thông tin cho Nhân dân qua hệ thống chăm sóc khách hàng, ứng dụng VssID- BHXH số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các kênh hotline và Cổng thông tin điện tử. Trong đó, Hệ thống chăm sóc khách hàng (Call Center), đảm bảo hoạt động 24/7 để tiếp nhận hỗ trợ, tư vấn, giải đáp vấn đề có liên quan, góp phần giúp ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh việc chuyển đổi từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng ngân hàng câu hỏi/trả lời với dữ liệu huấn luyện và sớm vận hành Hệ thống trả lời tự động với mục tiêu nâng cao khả năng hỗ trợ người dân và tổ chức khi tương tác với cơ quan BHXH.

Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số

Đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng

Với quan điểm xuyên suốt "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT. Số lượt người có thẻ BHYT đi KCB tăng nhanh qua từng năm. Nếu như năm 2009, toàn quốc có 88,64 triệu lượt KCB BHYT với tổng chi KCB BHYT là 15.396 tỷ đồng, năm 2015 có 130,17 triệu lượt KCB BHYT thì đến năm 2023 có 174 triệu lượt KCB BHYT. Từ năm 2009 đến năm 2023, bình quân lượt KCB BHYT trên 141 triệu lượt/năm, với tổng chi phí KCB bình quân 66,2 nghìn tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong hệ thống ASXH càng được phát huy, góp phần chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống Nhân dân, tạo thêm niềm tin vững chắc vào chính sách ASXH giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao chất lượng phục vụ, tạo tin tưởng, hài lòng cho người dân

BHXH Việt Nam cũng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tạo ra nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phát hiện, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Nâng cao chất lượng phục vụ, tạo tin tưởng, hài lòng cho người dân

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm từ 115 thủ tục (năm 2015) xuống còn 25 thủ tục; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ, tin học hóa hầu hết các thủ tục tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT; triển khai giao dịch điện tử đối với các tổ chức và cá nhân; triển khai 100% dịch vụ công (DVC) mức độ 4 cho các TTHC của ngành BHXH Việt Nam; tích hợp, cung cấp trên cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC Quốc gia và ứng dụng VssID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động... Qua các năm qua, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gần 300 triệu lượt hồ sơ giao dịch trực tuyến, trong đó mỗi năm có hơn 170 triệu lượt đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống Thông tin giám định BHYT, kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ quan BHXH với gần 13 nghìn cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc; liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để cập nhật, theo dõi người tham gia đăng ký KCB ban đầu tại các tuyến, liên thông dữ liệu với phần mềm kế toán tập trung để quản lý tạm ứng, thanh toán chi KCB BHYT tại từng cơ sở KCB, để chống trục lợi giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Công an chia sẻ thử nghiệm thông tin sổ BHXH, thông tin KCB BHYT để đưa lên ứng dụng VneID; chia sẻ thông tin thẻ BHYT để phục vụ KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VneID; đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, với hơn 55,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT…

Thành tựu đạt được trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về công tác BHYT là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của ngành BHXH Việt Nam, Bộ Y tế. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách BHYT không chỉ gia tăng tỷ lệ người tham gia BHYT tiến tới hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, đảm bảo tốt quyền lợi BHYT của người thụ hưởng; từ đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tính ưu việt của chính sách BHYT và tin tưởng, tích cực tham gia, góp phần đảm bảo ASXH, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

Nhã Trúc