13/03/2019 03:01 PM

Sáng 12/3, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông do BHXH ...

13/02/2019 08:07 AM

Dựa trên nguồn dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng xong phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR). Đây là nền tảng hình thành ...

02/07/2018 03:38 PM

Ngày 15/6/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC)

25/05/2018 07:37 AM

Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa ...

25/10/2017 04:20 PM

Sáng 25/10/2017, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT huyện Ia Grai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính ...

Bảo hiểm thất nghiệp: "Điểm tựa" cho người lao động

Làn sóng doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký đầu tư ở Gia Lai: Tạo nguồn lực cho phát triển

Gia Lai: Thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử

Chỉ số PCI năm 2020 của Gia Lai: 7 tăng không kéo nổi 3 giảm

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021): Đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho BHXH các tỉnh, thành phía Nam

Xây dựng hồ sơ sức khỏe người dân từ dữ liệu BHYT hộ gia đình

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban hành Quyết định thủ tục hành chính

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Ia Grai: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị