• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Tấn anh
Email:
nguyentananh1003@gmail.com
Ngày gửi:
11/05/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi là bảo hiểm y tế của Xã H bông có hiệu lực đến năm 2020 còn hiệu lực k ạ và e k thấy được cấp nếu cấp thì nhận ở đâu ạ

Trả lời bởi:
Phòng Cấp, Sổ thẻ
Ngày trả lời:
21/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Do nội dung ông hỏi không nói rõ ông tham gia Bảo hiểm y tế thuộc đối tượng nào của xã H Bông, bởi Xã H Bông có nhiều đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế. Vì vậy, để được cung cấp thông tin chính xác những nội dung ông hỏi, đề nghị ông cung cấp đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, mã số BHXH để cơ quan BHXH kiểm tra và thông tin đến ông một cách đầy đủ nhất.