BHXH Việt Nam: Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế khu vực phía Nam

27/08/2023 05:49 AM


Vừa qua, tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho CBVC thuộc 32 BHXH tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, trong thời gian qua, trước tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, tác động và ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, song Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng trên thế giới về đối ngoại và tăng trưởng kinh tế. Riêng đối với Ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ước tính hết tháng 7/2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó: BHXH bắt buộc với hơn 16 triệu người; BHXH tự nguyện gần 1,5 triệu người; BHTN 14,3 triệu người; BHYT 91,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số, cơ bản đạt mục tiêu BHYT toàn dân.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị

Kịp thời đảm bảo, đúng quy định việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hằng năm, Ngành thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho khoảng trên 10 triệu người lao động; trên 170 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được Ngành chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách.

Đối với tầm quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, toàn Ngành BHXH Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngành, bao quát toàn bộ quy trình xử lý, tác phong làm việc nội bộ đối với tất cả các hoạt động đối ngoại; phân công nhiệm vụ và xác định rõ quy chế phối hợp để thống nhất thực hiện công tác đối ngoại trong phạm vi toàn Ngành. Các hoạt động đối ngoại của Ngành đã góp phần tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, hình ảnh Ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, là đối tác tin cậy của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT; góp phần hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân.

Tiến sỹ Nguyễn Hải Lưu chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam) thông tin về kết quả hoạt động công tác đối ngoại thời gian qua và triển khai các hoạt động công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam năm 2023; Tiến sỹ Nguyễn Hải Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao) chia sẻ về tình hình khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, trong đó có tác động đến ngành BHXH; bằng hình thức trực tuyến, bà Nguyễn Thu Thảo - Giám đốc, chính sách công Văn phòng Châu Á - Thái Bình Dương, Facebook - Tập đoàn META trình bày về chuyên đề phát huy lợi thế việc sử dụng nền tảng số trong hoạt động truyền thông và thông tin đối ngoại; bà Trần Lê Thanh Vân - Giám đốc Truyền thông Việt Nam & Campuchia, Sanofi hướng dẫn kỹ năng sản xuất chương trình, sản phẩm truyền thông số; Chuyên gia lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Ngân hàng Thế giới Himanshi Jain đã chia sẻ trực tuyến về chiến lược truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và kinh nghiệm quốc tế áp dụng cho BHXH Việt Nam.

Bà Trần Lê Thanh Vân hướng dẫn kỹ năng sản xuất chương trình, sản phẩm truyền thông số

Thông qua Hội nghị tập huấn là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại Ngành BHXH Việt Nam, đồng thời chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm công tác đối ngoại của các nước; những quy định mới về công tác đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại năm 2023… giúp lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ, CCVC trực tiếp làm công tác đối ngoại có kiến thức sâu rộng, toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tác động đến chính sách an sinh xã hội hiện nay, qua đó có những nhận định, đánh giá và căn cứ thực tiễn để tham mưu lãnh đạo ngành những giải pháp, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đường lối đối ngoại theo định hướng của toàn ngành.

Hà Anh