Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Chư Prông

29/06/2020 02:12 PM


Chiều ngày 26/6/2020, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đoàn Ngô có buổi làm việc với BHXH huyện Chư Prông, cùng dự buổi làm việc có Trưởng phòng quản lý thu thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 25/6/2020 BHXH huyện Chư Prông đã thu BHXH, BHYT, BHTN trên 68 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 810 người, BHYT trên 105 ngàn người chiếm tỷ lệ bao phủ 86,5% dân số. Chi BHXH trên 73 tỷ đồng; thanh toán chi phí KCB BHYT cho gần 48 nghìn lượt người vơi số tiền 8,1 tỷ đồng. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2020 của BHXH huyện đặc biệt công tác thu, phát triển đối tượng,… Phó giám đốc BHXH tỉnh Đoàn Ngô ghi nhận những nhiệm vụ BHXH huyện đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2020. Mặc dù Chư Prông lại là huyện có địa bàn rộng, đơn vị hành chính cấp xã nhiều, dân số lớn, tình hình bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước, hoạt động của doanh nghiệp, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn trên cả nước nói chung của địa phương nói riêng, nhưng tập thể BHXH huyện cũng đã đoàn kết, nỗ lực, phối hợp với các ngành các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo BHXH huyện trong thời gian tới cần phối hợp với các xã giới thiệu, mở rộng, phát triển đại lý thu trên địa bàn; tích cực rà soát đơn vị chưa tham gia, tham gia không đầy đủ BHXH, BHYT; tăng cường đôn đốc thu nợ; đổi mới công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc cho người lao động đã tham gia BHXH;… hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Giám đốc BHXH huyện khẳng định sẽ tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của lãnh đạo BHXH tỉnh, sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ, triển khai phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Chư Prông