BHXH tỉnh Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024

07/06/2024 10:48 AM


Chiều ngày 06/06/2024, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 05 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Tại điểm cầu BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực chủ trì Hội nghị, cùng dự có các Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; tại điểm cầu BHXH huyện, thị xã có lãnh đạo và viên chức các đơn vị.

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực chủ trì tại điểm cầu BHXH tỉnh Gia Lai

Theo báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024 được Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn trình bày, BHXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong 05 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 97.435 người tham gia BHXH, tăng 2,4% so cùng kỳ năm 2023; tham gia BHTN có 70.649 người, tăng 3,69% so cùng kỳ năm trước; tham gia BHYT có gần 1,32 triệu người, tăng 3,08% so cùng kỳ năm trước. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.279,6 tỷ đồng; tổng chi BHXH, BHYT, BHTN trên 1.155,5 tỷ đồng. Ký hợp đồng KCB BHYT với 38 cơ sở y tế, nâng tổng số cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT lên 252 cơ sở; trong 05 tháng đầu năm có 713.469 lượt KCB BHYT, tăng 12,3% so cùng kỳ năm trước. Thanh tra kiểm tra tại 82 đơn vị. Tiếp nhận và giải quyết 02 nhóm dịch vụ công liên thông với 1.453 hồ sơ. Tính đến nay đã đồng bộ 1.279.233/1.306.995 số ĐDCN với thẻ BHYT, chiếm 97,9% tổng số người tham gia BHYT của tỉnh; 100% cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp; hướng dẫn và cài đặt VssID cho 213.795 người. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT cho người dân, người lao động và người sử dụng trên địa bàn. Cùng với đó, toàn hệ thống kêu gọi các nguồn kinh phí hỗ trợ tặng 985 thẻ BHYT cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ đề xuất một số giải pháp thực hiện

Tại Hội nghị, ý kiến của các Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đại diện các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã nêu ra những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch vận động người tham gia, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; BCĐ cấp xã chưa quyết liệt vào cuộc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT…, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Điểm cầu BHXH huyện, thị xã

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm, với phương châm hành động của toàn ngành là “Đoàn kết, kỷ cương linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam 16/02/1995 - 16/02/2025”, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc rà soát lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai đạt kết quả cao nhất; trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như: Phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát dữ liệu tiềm năng, đưa ra các giải pháp thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với đặc thù của địa phương; tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm; làm việc với các cơ sở KCB có chi phí KCB BHYT gia tăng trong 5 tháng đầu năm, kịp thời kiểm soát đảm bảo không để vượt dự toán chi KCB BHYT năm 2024.

Tăng cường truyền thông về tác động của chính sách cải cách tiền lương, các thay đổi của dự thảo Luật BHXH…; khuyến khích, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tạo thuận lợi cho người thụ hưởng nhận chế độ BHXH. Phấn đấu đến 30/6/2024 đồng bộ 100% dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhiên An