BHXH tỉnh Gia Lai: Phát động Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024

11/05/2024 05:06 AM


Sáng ngày 10/5, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức trực tuyến Lễ Phát động Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024. Dự và chủ trì điểm cầu BHXH tỉnh, Phó Giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh, cùng dự có Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Lãnh đạo Công ty PVI, lãnh đạo các phòng nghệp vụ thuộc BHXH tỉnh và 02 Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện và Công ty Bảo hiểm PVI; tại điểm cầu BHXH các huyện, thị xã có lãnh đạo và viên chức, người lao động của BHXH huyện, các Tổ chức dịch vụ thu. 

Điểm cầu BHXH tỉnh

Phát động tại buổi Lễ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, chủ đề truyền thông của năm 2024 là “BHXH - An tâm cho mọi nhà”, việc phát động góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về những giá trị và lợi ích mà BHXH đem lại cho người tham gia, những nội dung dự kiến sửa đổi Luật BHXH, nhằm khuyến khích vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình sửa đổi Luật BHXH.

Do vậy, để triển khai tốt các hoạt động truyền thông, vận động phát triển người tham gia nhân Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2024, sau lễ phát động, đề nghị BHXH các huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm chính trị, phấn đấu trong tháng 5 toàn tỉnh Gia Lai tổ chức vận động, phát triển mới 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện trở lên.

Điểm cầu BHXH các huyên, thị xã

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Thị Thúy Vân mong đợi, đảm bảo an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, mỗi người dân có lương hưu sẽ giảm gánh nặng cho gia đình và cả xã hội. Vì vậy, Bưu điện tỉnh cùng BHXH tỉnh sẽ là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của BHXH cũng như quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới của Bưu điện tỉnh Gia Lai.

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Thị Thúy Vân phát biểu hưởng ứng

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh cũng yêu cầu Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai chương trình tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả, qua đó quảng bá sâu rộng hình ảnh Bưu điện Việt Nam trong việc tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội của đất nước. Chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai các chương trình ra quân tuyên truyền tại các địa phương.

BHXH và các Tổ chức dịch vụ nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong Tháng vận đông, triển khai BHXH toàn dân

Với tinh thần quyết tâm cao của toàn Ngành BHXH tỉnh Gia Lai và các Tổ chức dịch vụ thu tin tưởng, sau Lễ phát động, sự chủ động, tích cực của các đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện trở lên trong Tháng vận động, tuyên truyền BHXH toàn dân năm 2024.

Vân Hạ