Chi bộ BHXH huyện Chư Sê: Quan tâm công tác phát triển đảng viên

07/02/2024 02:51 PM


Vừa qua, Chi bộ BHXH huyện Chư Sê đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Phan Thanh Bình, nhân viên BHXH huyện Chư Sê.

Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hồng Cẩm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Phan Thanh Bình

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hồng Cẩm đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Phan Thanh Bình. Chúc mừng đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu rõ về quyền hạn, nhiệm vụ đối với người đảng viên, phát huy tinh thần rèn luyện học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí cũng phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới phấn đấu trở thành đảng viên chính thức sau 12 tháng thử thách.

Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, cùng với sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể công đoàn và đảng viên trong chi bộ, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của tập thể Đảng viên trong Chi bộ đồng chí Phan Thanh Bình đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  xứng đáng trở thành đảng viên chính thức, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

BHXH Chư Sê