Sớm nâng mức chuẩn trợ cấp, hưu trí xã hội và bao phủ BHYT cho người cao tuổi

17/11/2023 07:40 AM


Để tiếp tục bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi ngày càng tốt hơn, Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh; sớm nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội và bao phủ BHYT cho người cao tuổi.

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV. Hội nghị có thông điệp: "Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên của người cao tuổi trên cả nước, mà 273 đại biểu được tuyên dương lần này là những đại diện tiêu biểu. Đây thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần tích cực cho thế hệ mai sau.

Thủ tướng cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của người cao tuổi. Người từng căn dặn: "Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc…". "Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, nhân dân làm theo".

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách để người cao tuổi được chăm sóc ngày càng tốt hơn như: Chỉ thị 59 của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc người cao tuổi (năm 1995); Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (trong đó có nội dung về người cao tuổi); Luật Người cao tuổi 2009; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030…

Hằng năm có khoảng 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; trên 95% người cao tuổi có thẻ BHYT; trên 77.000 câu lạc bộ của người cao tuổi ở cơ sở với nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao- thu hút trên 2,5 triệu người cao tuổi tham gia. Các phong trào thi đua "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi", "Tuổi cao-Gương sáng" do Trung ương Hội Người cao tuổi phát động đã phát triển sâu rộng, được các cấp Hội và đông đảo người cao tuổi cả nước hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Trao Biểu chương tôn vinh đội ngũ người cao tuổi làm kinh tế giỏi năm 2023

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; khích lệ, động viên và phát huy ý chí, kinh nghiệm của người cao tuổi khi còn sức khỏe, có điều kiện và dám nghĩ, dám nói, dám làm, phấn đấu làm kinh tế giỏi để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Mỗi năm đã có hàng chục nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi được tôn vinh trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại…; thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao, tận dụng thời cơ để làm kinh tế có hiệu quả, làm ra sản phẩm phục vụ xã hội, mang lại lợi ích cho gia đình, tập thể, cho quê hương, đất nước. Đồng thời, quan tâm tới lợi ích của cộng đồng, xã hội; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn NLĐ.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, giai đoạn phát triển mới mang lại cho nước ta những thời cơ, vận hội, nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức, nhất là quá trình già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy vị trí, vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần đẩy mạnh phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; coi người cao tuổi là nguồn lực cho phát triển và tạo điều kiện để người cao tuổi thực sự là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối với người cao tuổi nêu tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 7/8/2023 của Chính phủ về ưu tiên xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo có người cao tuổi; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội và bao phủ BHYT... Sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi và các cấp Hội Người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Người cao tuổi các cấp nhanh chóng triển khai, ổn định hệ thống tổ chức theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi", phấn đấu để người cao tuổi có cuộc sống ngày càng tốt hơn, có điều kiện thuận lợi nhất để làm giàu cho gia đình và xã hội.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành đã trao Biểu trưng tôn vinh đội ngũ người cao tuổi làm kinh tế giỏi năm 2023.

Theo Thanh Hằng (tapchibaohiemxahoi.gov.vn)