Gia Lai: Từ ngày 20/11/2023 dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

15/11/2023 01:34 PM


Ngày 13/11/2023, BHXH tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1834/BHXH-QLTST gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh về việc dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), chỉ thực hiện gia hạn trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành BHXH.

Người dân KCB bằng CCCD gắn chíp tại Bệnh viện15

Theo đó, để đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm thời gian đối với người dân và người lao động đến giao dịch, kể từ ngày 20/11/2023, BHXH tỉnh Gia Lai dừng việc in thẻ BHYT giấy và thực hiện gia hạn giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu do Ngành BHXH quản lý; người hưởng TCTN có thể sử dụng thẻ BHYT giấy đã cấp trước đó hoặc CCCD gắn chíp để đi khám, chữa bệnh (KCB).

Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHYT, BHXH tỉnh đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin kịp thời cho người lao động khi đến nộp hồ sơ hưởng TCTN biết về việc dừng in thẻ BHYT giấy của cơ quan BHXH; hướng dẫn người hưởng TCTN có thể sử dụng thẻ BHYT giấy đã cấp trước đó hoặc CCCD gắn chíp để đi KCB; tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến người lao động thực hiện cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số để tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, đề nghị các cơ sở KCB BHYT hướng dẫn, tiếp nhận thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VneID, CCCD có gắn chíp của người dân và người lao động để thực hiện KCB, đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định. Trường hợp người tham gia BHYT chưa cài đặt ứng dụng hoặc đã cài đặt nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID, VneID mức độ 2, CCCD gắn chíp chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia BHYT, cơ sở KCB hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH tỉnh theo số điện thoại 0269 3827652, 0269 3718097 hoặc đến cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ.

Người tham gia BHYT có thể sử dụng các cách sau khi đi KCB BHYT mà không cần mang theo thẻ BHYT giấy, đó là: Sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VneID mức độ 2 hoặc sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

N. An