Lao động trực tiếp kiến nghị giảm tuổi hưu, Bộ Lao động giải đáp sao?

15/09/2023 10:21 AM


Bộ LĐ-TB&XH phân tích, tuổi nghỉ hưu không tăng ngay mà điều chỉnh dần. Bên cạnh đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu đã tính đến yếu tố về tính chất, loại hình công việc và sức khỏe của người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn trả lời cử tri liên quan đến kiến nghị xem xét giảm tuổi nghỉ hưu với lao động trực tiếp, cho phép một số ngành nghề đặc thù nghỉ hưu sớm như giáo viên mầm non, bảo vệ và quản lý rừng...

Nhóm lao động trực tiếp sản xuất mong được giảm tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng tách quy định hưởng lương hưu của nhóm lao động trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ này cho hay, chế độ hưu trí hay được gọi là chế độ tuổi già. Đây là một trong các chế độ của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động để được hưởng lương hưu hàng tháng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện về tuổi đời và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Điều này nhằm đảm bảo hài hòa, cân đối giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, từ đó đảm bảo cân đối và bền vững lâu dài của quỹ.

Tuổi nghỉ hưu đã được thảo luận, thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018. Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Quốc hội đã thống nhất ban hành Bộ luật Lao động năm 2019. Điều 169 và Điều 219 của Bộ luật quy định về tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

Bộ Lao động nhấn mạnh, quy định điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu hay điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ mà được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Bên cạnh đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng đã xem xét tính đến các yếu tố về tính chất, loại hình lao động và sức khỏe của người lao động, đối với những người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc những người lao động sức khỏe yếu (bị suy giảm khả năng lao động).

Những ngành nghề trên cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường 5 tuổi hoặc 10 tuổi tùy từng trường hợp.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.

Theo Hoa Lê (dantri.com.vn)