Đảng bộ BHXH tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

02/07/2020 07:11 AM


Ngày 01/7/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo có đ/c Nguyễn Đình Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh; đ/c Trần Văn Lực - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH tỉnh, tham dự hội các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể trực thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Hội nghị cũng đã nghe ý kiến tham luận của đại điện các chi bộ Thu, chi bộ Chế độ BHXH, đại diện BCH Công đoàn và các đảng viên tham dự hội nghị.

Đ/c Trần Văn Lực-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo hệ thống BHXH tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ công tác của ngành; Làm tốt công tác phối với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu báo cáo UBND tỉnh và chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố các giải pháp thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thường xuyên xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể chủ động khai thác mở rộng đối tượng tham gia và tăng thu giảm nợ; Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, tăng cường giao dịch điện tử, gửi hồ sơ qua bưu điện; chú trọng tuyên truyền và triển khai hiệu quả các quy định mới về BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ 01/01/2020; trong công tác cán bộ đã tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo ổn định hoạt động của toàn hệ thống. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm, tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nhìn chung ổn định, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được quan tâm, bảo đảm thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng, củng cố sự đoàn kết và giữ vững kỷ luật ở Đảng bộ. Việc xác minh, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc.

Với sự lãnh đạo của Đảng, BHXH tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả chủ yếu: Số người tham gia BHXH toàn tỉnh là 85.320 người, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 87,4% kế hoạch và chiếm 10,5% LLLĐ toàn tỉnh; số người tham gia BH thất nghiệp 66.085 người, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 91,9% kế hoạch và chiếm 8,2% LLLĐ toàn tỉnh; số người tham gia BHYT 1.352.550 người, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,6% kế hoạch và chiếm 88% dân số toàn tỉnh. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 41,6% so với kế hoạch giao năm 2020; giảm 4,6% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2019. Về thực hiện chi trả BHXH, BHYT, BHTN trên 1.273,1 tỷ đồng, trong đó: Chi BHXH gần 911 tỷ đồng, Chi BHYT 334,5 tỷ đồng, Chi BH Thất nghiệp gần 27,6 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, công tác cấp sổ thẻ, công tác thanh tra kiểm tra được đẩy mạnh toàn diện; Công tác nghiệp vụ được nâng cao về mặt chất lượng và triển khai thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng nhu cầu phục vụ đối tượng trên địa bàn, tạo tiền đề tốt để tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lực, Bí thư Đảng ủy biểu dương nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng qua, đồng thời yêu cầu toàn Đảng bộ có giải pháp khắc phục một số khuyết điểm đã nêu tại báo cáo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

Một là, tiếp tục kiện toàn lại các chi bộ trực thuộc nhằm phù hợp với điều kiện, tình hình mới của Đảng bộ sau khi sáp nhập BHXH thành phố Pleiku về BHXH tỉnh, tạo sự lãnh đạo tập trung, chặt chẽ và hiệu quả cao hơn.

Hai là, tập trung đẩy mạnh hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu trong mọi hoạt động của đảng viên, người đứng đầu, tăng cường công tác phát triển Đảng viên tương đồng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ba là, tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ Đảng viên và viên chức các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ sở BHXH tỉnh, thông tin thời sự kịp thời. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng viên và quần chúng; nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị của cán bộ Đảng viên và quần chúng để có biện pháp giải quyết kịp thời. Tăng cường công tác giáo dục cho đảng viên và cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm minh pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng

Bốn là, phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương, truyền thống đoàn kết nội bộ, triển khai đầy đủ các nội dung nghị quyết đến từng đảng viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua đã phát động để khẩn trương, quyết liệt khắc phục tồn tại thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chính trị được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội XIII của Đảng./.

TCCB