BHXH tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020

01/07/2020 04:31 PM


Ngày 30/6/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ trực thuộc BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, số người tham gia BHXH trên 84.012 người, chiếm 10,4% lực lượng lao động; tham gia BH thất nghiệp trên 65.141 người, chiếm 8,1% lực lượng lao động; tham gia BHYT có trên 1.329.513 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ trên 86,5% dân số toàn tỉnh. Tổng số thu đạt trên 1.139,2 tỷ đồng, tổng số nợ phải tính lãi trên 95,2 tỷ đồng. Thực hiện chi trả các chế độ cho trên 1.289,7 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng, nỗ lực đạt được những kết quả của các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, góp phần thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Song Giám đốc BHXH tỉnh cũng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã như: Các chỉ tiêu kết quả còn khiêm tốn, số đối tượng cần khai thác để đạt kế hoạch còn rất lớn, tỷ lệ bao phủ BHYT tại một số huyện, thị xã còn thấp; Công tác quyết toán quý I/2020 tại một số huyện làm chưa tốt, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán chung của toàn tỉnh. Trong thời gian tới, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc này, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã cần rà soát trên tất cả các mảng nghiệp vụ để làm tốt một số nội dung sau:

Một là, chủ động tham mưu Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện, thị xã về triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giao trong năm 2020: Phát triển đối tượng cuối năm 2020 đạt 90,1% dân số tham gia BHYT; BHXH bắt buộc và tự nguyện đạt dự toán giao; số thu đạt 2.603,9 tỷ đồng và giảm số nợ BHXH phải tính lãi xuống dưới mức 2,66% trên số phải thu.

Hai là, chủ động trong công tác kiểm soát, quản lý và tạm ứng quỹ KCB BHYT được sử dụng trong năm 2020 và quyết toán kinh phí đối với các cơ sở KCB đảm bảo kịp thời đúng quy định. Truyền tải thông tin về quy định KCB BHYT vùng giáp ranh giữa Bình Định và Gia Lai.

Ba là, tiếp tục quan tâm công tác quản lý đối tượng, thẩm định hồ sơ, xét duyệt giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động, nhất là chế độ ngắn hạn, tuất, BH thất nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng quy định, trên tinh thần phục vụ đối tượng thụ hưởng một cách tốt nhất và đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, sổ BHXH, thực hiện tốt chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tăng cường thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Năm là, tiếp tục củng cố hệ thống đại lý thông qua công tác đào tạo, đào tạo lại, thường xuyên tổ chức giao ban đại lý, kịp thời cung cấp thông tin cho đại lý, chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện.

Sáu là, chấn chỉnh hoạt động công vụ; tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Giám đốc BHXH tỉnh trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Phúc

Giám đốc BHXH tỉnh trao quyết định nghỉ hưu cho bà Đặng Thị Hồng Ái

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh Gia Lai thực hiện công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý đối với bà Huỳnh Thị Phúc- Giám đốc BHXH thị xã Ayun Pa; đồng thời công bố trao quyết định nghỉ hưu đối với bà Đặng Thị Hồng Ái-PTP Giám định BHYT/.

Lam Trà