Chi bộ BHXH thị xã An Khê Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

21/05/2020 10:21 AM


Ngày 20/5, Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã An Khê tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ BHXH luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn được giao. Tiêu biểu trong công tác phát triển đối tượng tham gia, sau 04 năm, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 20,34%; BHYT tăng  45,29%; BHTN tăng 11,33%. Công tác chi trả các chế độ cho đối tượng được thực hiện kịp thời, số tiền chi trả trên 410,75 tỷ đồng. Chi bộ lãnh đạo cơ quan phối hợp cùng Trung tâm Y tế thị xã tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chế độ cho đối tượng đúng quy định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đi vào ổn định, hàng trăm nghìn hồ sơ được giải quyết, không có đơn thư vượt cấp. Nhiều năm liền đơn vị được công nhận tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc. Chi bộ luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ nhiều năm liên tục được Ban Thường vụ Thị ủy phân loại là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ BHXH tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng trong hoạt động cơ quan, đơn vị, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Phấn đấu thực hiện tốt công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ BHXH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ đạo Chi bộ cần làm tốt 04 nhiệm vụ công tác trọng tâm và khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa bằng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan. Đại hội đã bầu ra Bí thư và phó bí thư khóa mới, đồng thời Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

TiênAK