Chi bộ Sổ thẻ - CNTT kết nạp đảng viên mới

20/05/2020 08:02 AM


Chiều ngày 19/05/2020, Chi bộ Sổ thẻ - CNTT trực thuộc Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Thới Quyền, nhân viên Phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh Gia Lai. Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, đồng chí Thới Quyền đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Giáp, Bí thư Chi bộ Sổ thẻ - CNTT đọc Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Thới Quyền. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Chi bộ có thêm đảng viên là tăng cường thêm sức mạnh để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Sau khi công bố và trao quyết định kết nạp, đồng chí Bí thư chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ và căn dặn đồng chí cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời phân công đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. 

Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong chi bộ Sổ Thẻ - CNTT nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có năng lực, đạo đức, đóng góp vào sự phát triển của Đảng. Với việc kết nạp thêm 1 đảng viên mới đã nâng số đảng viên trong chi bộ Sổ thẻ - CNTT lên 07 đảng viên.

TH Sổ thẻ