Tổ chức Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

19/05/2020 09:06 PM


Ngày 23/5/2020, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề: “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”.

 

Đây là nội dung tại Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành ngày 15/5/2020.

Toàn quốc sẽ tổ chức ra quân tuyên truyền, phát triển BHXH tự nguyện vào ngày 23/5/2020 (Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, Lễ ra quân nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân; tăng cường công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết của Đảng về BHXH; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Lễ ra quân cũng là dịp tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham gia nhằm đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân tối thiêu 50 người/huyện; góp phần hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm.

Về quy mô, Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Hình thức tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và tiếp sóng tại 63 tỉnh, thành phố (bảo đảm giãn cách xã hội, mỗi phòng họp trực tuyến chỉ từ 20 - 30 người). Song song đó, tại Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy tại các quận, huyện.

Dự kiến, điểm cầu Trung ương tại Hội trường trụ sở Bưu điện Việt Nam (số 5 Phạm Hùng, Hà Nội). Điểm cầu địa phương tại Hội trường trụ sở Bưu điện Trung tâm tỉnh, thành phố…

 

 

Theo Baohiemxahoi.gov.vn