UBND tỉnh Gia Lai: Chỉ đạo tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra do dịch bệnh Covid-19

26/03/2020 07:44 AM


UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 625/UBND-NC ngày 24/3/2020 về tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn. UBND tỉnh nhận định: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lan rộng, để đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm dịch trong giai đoạn cao điểm và hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vượt qua khó khăn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Các đơn vị tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết; chỉ thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ cho các yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời UBND tỉnh cũng thông báo việc thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục được tiến hành khi có sự chỉ đạo mới.

Về phía BHXH Việt Nam cũng đã có hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020.

TH