Huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

24/03/2020 04:16 PM


Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê vừa qua đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đ/c Trương Thị Minh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2015-2020.

Theo báo báo, toàn huyện có 92 công đoàn cơ sở, trong đó có 52 công đoàn cơ sở trực thuộc khối giáo dục, 04 công đoàn cơ sở ngoài quốc danh, 36 công đoàn cơ sở hành chính, sự nghiệp. Tổng số đoàn viên công đoàn toàn huyện là: 2.770 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 99,96% so với tổng số lao động. Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…” Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thường xuyên tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Nhìn chung các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2015-2020.

Kết quả, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê giai đoạn 2015 - 2020, trong đó Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội huyện vinh dự có 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, to lớn, đáng khích lệ và đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương. Hội nghị lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được; xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và các giải pháp khắc phục. Đây cũng là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của địa phương ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Trong giai đoạn tiếp theo, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phải nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu lập nhiều thành tích cao nhất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp./.

Chư Sê