• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Vũ hải huỳnh
Email:
vuhaihuynh0502@gmail.com
Ngày gửi:
14/10/2019
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Xin giải đáp thắc mắc: Vợ tôi là giáo viên hợp đồng, tính tới thời điểm hiện tại vợ tôi đã đóng bhxh bắt buộc được 10 tháng. Thời gian đóng bhxh gần nhất là từ tháng 9/2018 đến 2/2019 (6 tháng). Từ tháng 3/2019 đến nay đã nghỉ ở nhà không đóng bhxh nữa. Vợ tôi đến ngày 5.11.2019 sẽ sinh thì có được hưởng chế độ gì không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
14/10/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là phải đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp vợ của ông đóng BHXH từ tháng 9/2018 đến tháng 02/2019 (06 tháng), đến ngày 05/11/2019 sinh con. Như vậy, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019. Trong thời gian 12 tháng này, vợ của ông có 04 tháng đóng BHXH (từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2019).
Căn cứ quy định trên, vợ của ông không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con./.