• HỎI ĐÁP
Người gửi:
nguyễn văn trực
Email:
nguyenvantruc@gmail.com
Ngày gửi:
11/10/2019
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

tôi đã đóng BHXH được 13 năm 2 tháng, đã ngưng đóng Bh từ tháng 8/2018, đến nay vẫn chưa tìm việc làm mới để tiếp tục đóng BH; tôi muốn thanh toán sổ thì cần điều kiện gì, có hết hạn thanh toán không ? Cảm ơn vị quý vị!

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
11/10/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trường hợp của bạn đã dừng đóng BHXH từ tháng 8/2018, đến nay đã đủ điều kiện hưởng BHXH một lần.
Hồ sơ gồm:
- Sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH;
- Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB (liên hệ với cơ quan BHXH để được cấp miễn phí mẫu này).
Hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú để được giải quyết.
Trường hợp bạn chưa đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH. Nếu bạn tiếp tục tham gia BHXH, thì thời gian đóng BHXH trước đó được cộng với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH. Nếu đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và đủ tuổi theo quy định (nam đủ 60 tuổi) thì được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định của Luật BHXH.