• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Vương Đình Yên
Email:
vuongyen@63gmail.com
Ngày gửi:
04/05/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh vào tháng 01.1963 (57 tuổi) tham gia đóng BHXH đến tháng 11 năm 2020 được 33 năm 08 tháng, có 15 năm 03 tháng làm công việc Nặng nhọc độc hai thuộc BLĐTBXH quy định. đến tháng 11 năm 2020 tôi nghỉ hưu trước tuổi. xin hỏi tôi đã đủ điều kiện nghỉ hưu chưa. và được bao nhiêu phần trăm khi nghỉ hưu. nếu tháng 1 năm 2021 nghỉ hưu thì phải cộng mấy tháng nữa. thưa a,c.

Trả lời bởi:
Phòng Chế độ BHXH
Ngày trả lời:
07/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi, ông sinh tháng 01/1963, đóng BHXH đến tháng 11/2020 là 33 năm 08 tháng, trong đó có 15 năm 03 tháng làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh & xã hội quy định.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, trường hợp của ông đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tỷ lệ % tính hưởng lương hưu của ông là 75%.