• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê Mai Anh
Email:
Maianhle@gmail.com
Ngày gửi:
24/04/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Năm 2013 e có tham gia BHXH đến 2015. Sau đó 4 năm e ko tham gia BHXH. Từ tháng 3/2020 e đi làm lại và có tham gia BHXH đến tháng 9/2020 e sinh. Vậy Cho e hỏi tới thời điểm đó e có được nhận tiền thai sản ko ạk?

Trả lời bởi:
Phòng Chế độ BHXH
Ngày trả lời:
27/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2013 đến năm 2015 và từ tháng 03/2020 đến tháng 9/2020. Sinh con vào tháng 9/2020, trường hợp của bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.