• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Vân
Email:
viencongnghesinhhocmiennam@gmail.com
Ngày gửi:
21/04/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi thủ tục để giãn thời gian nộp bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 như thế nào?

Trả lời bởi:
Phòng Quản lý Thu
Ngày trả lời:
23/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Đơn vị sử dụng lao động:

- Gửi văn bản đề nghị Phòng Lao động TB&XH các huyện, thị xã, thành phố hoặc Sở Lao động TB&XH tỉnh hoặc cơ quan Tài chính xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Điều 88 Luật BHXH năm 2014;

- Khi có văn bản xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng cơ quan Phòng Lao động TB&XH các huyện, thị xã, thành phố hoặc Sở Lao động TB&XH tỉnh hoặc cơ quan Tài chính chuyển văn bản xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng đến cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH cho người lao động, kèm theo danh sách lao động tạm đừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ( Mẫu D02-TS)

- Trong thời gian 5 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH.