Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý khối Văn phòng BHXH tỉnh ngày 20/9/2019
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày có hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý khối Văn phòng BHXH tỉnh ngày 20/9/2019
Nội dung trong tệp đính kèm