Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

15/09/2023 08:46 AM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)

 Thứ/Ngày
 Sáng
 Chiều
 Thứ 2
(18/9)
- 8h00: PGĐ Tuấn làm việc với tập thể LĐ phòng QLT-Sổ, thẻ về công tác chuyên môn (LĐ phòng CNTT dự), tại HT giao ban.

- 14h00: Giám đốc chủ trì họp thống nhất dự kiến số chi KCB BHYT năm 2023 được quyết toán (t/p theo GM 1509/GM-BHXH ngày 15/9/2023), tại HT giao ban.

 Thứ 3
(19/9)

- Làm việc tại cơ quan.

- 15h00: Giám đốc dự họp tại phòng họp 3A - trụ sở UBND tỉnh (LĐ phòng GĐ BHYT dự cùng), xe Hồng.

 Thứ 4
(20/9)
- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 5
(21/9)
- 9h00: HN về công tác cán bộ (t/p theo KH số 1519/KH-BHXH ngày 18/9/2023), tại HT tầng 3, KS Công Đoàn, số 09 Hai Bà Trưng - Pleiku - Gia Lai.

- Làm việc tại cơ quan.

 Thứ 6
(22/9)

- 8h30: PGĐ Tuấn chủ trì HN trực tuyến (t/p theo KH 1553/KH-BHXH ngày 20/9/2023), tại HT giao ban.

- 14h00: Giám đốc dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội tại phòng họp 3A - UBND tỉnh (đ/c Phương PCVP dự cùng; VP chuẩn bị báo cáo và gửi theo quy định), xe Hồng.

 Thứ 7
(23/9)

- Các phòng làm việc theo phân công.

- Nghỉ

 Chủ Nhật
(24/9)
- Nghỉ

- Nghỉ