Lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

22/05/2020 03:54 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 25/5/2020 đến 31/5/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
25/05

- 8h00: Giám đốc đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ 42 và QĐ số 15/QĐ-TTg tại xã Biển Hồ (các thành viên theo KH 515 cùng đi), xe Hồng

- Ngày 25-26/5/2020 Phòng Truyền thông & PTĐT phối hợp cùng TTXVN tại Gia Lai làm phóng sự về BHXH, BHYT trên địa bàn Tp Pleiku, xe Kỳ

- Làm việc 

Thứ 3
26/05

- 8h00: Giám đốc làm việc với BHXH Đak Đoa (các PGĐ Khánh, Thảo; lãnh đạo các phòng QLT, KHTC, GĐ BHYT, TCCB cùng dự), xe Hồng 

- 8h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ 42 và QĐ số 15/QĐ-TTg tại phường Ia Kring (các thành viên theo KH 515 cùng đi), xe Huy

- 13h30: PGĐ Thảo làm việc với BHXH Chư Păh (Lãnh đạo các phòng QLT, KHTC, GĐ BHYT, TCCB cùng dự), xe Hồng

Thứ 4
27/05

- 7h45: Giám đốc, các PGĐ dự HN cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng tại HT 19/5, xe Hồng

- 8h00: PGĐ Khánh làm việc với Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (Lãnh đạo phòng GĐ BHYT, KHTC cùng dự), phòng họp giao ban

- 8h00: PGĐ Ngô đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ 42 và QĐ số 15/QĐ-TTg tại xã Gào (các thành viên theo KH 515 cùng đi), xe Huy

- 14h00: PGĐ Khánh đối thoại với NLĐ về cộng nối thời gian công tác trước năm 1995 (Thành phần theo GM 517 dự), phòng họp giao ban  

Thứ 5
28/05

- 8h00: Phó Tổng Giám đốc BHXH VN Trần Đình Liệu làm việc với BHXH tỉnh (Giám đốc, PGĐ Ngô và thành phần theo giấy mời dự), phòng họp giao ban

- Làm việc

Thứ 6
29/05

- 9h00: Họp Đảng ủy BHXH tỉnh định kỳ tháng 5 (Mời Đ/c Thảo cùng dự), phòng họp giao ban

- 10h00: Giám đốc chủ trì họp đánh giá kết quả triển khai công văn 960 của UBND tỉnh (Các PGĐ; Trưởng, phó các phòng QLT, KHTC, GĐ BHYT; Đ/c Cường - TTKT cùng dự), phòng họp giao ban

- 8h00: PGĐ Ngô dự HN sơ kết công tác tháng 5 triển khai công tác tháng 6 UBND tỉnh tại phòng họp 3A, xe Huy

- 13h30: Công bố QĐ nghỉ hưu đối với Viên chức quản lý (BGĐ, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, tập thể viên chức phòng Thanh tra - Kiểm tra), phòng họp giao ban

- 14h00: Giao ban CBQL (GĐ, các PGĐ; Trưởng các phòng nghiệp vụ) phòng Giao ban

- 15h30: PGĐ Khánh đi công tác Chư Pưh (Đ/c Tịnh, Hợp, Cường phòng GĐ BHYT cùng đi), xe Kỳ

- 16h00: Vệ sinh cơ quan

Thứ 7
30/05

- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo

- Các phòng làm việc theo phân công

8h00: Phòng Truyền thông &PTĐT và Chi đoàn Thanh niên tham gia truyền thông lưu động hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân, tập trung tại trụ sở BHXH tỉnh 189B

- Nghỉ
Chủ nhật
31/05
- Nghỉ - Nghỉ