Lịch công tác từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

08/05/2020 02:33 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 11/5/2020 đến 17/5/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
11/05

- 9h00: PGĐ Khánh làm việc với BV 211 (Đ/c Tịnh, Hợp và chuyên viên phụ trách cùng dự) tại BV 211, xe Kỳ

- 14h00: Giám đốc dự họp Ban điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP tại phòng họp 3A UBND tỉnh, xe Hồng

Thứ 3
12/05

- 8h00: Giám đốc, các PGĐ dự họp với các thành phần theo giấy mời số 453, phòng họp giao ban  

- 14h00: Giám đốc chủ trì làm việc với các Đ/c Nguyên Lãnh đạo BHXH Tp Pleiku và các công chức có liên quan (lãnh đạo các phòng GĐ BHYT, QLT, TCCB, KHTC cùng dự), phòng họp giao ban

- 14h00: PGĐ Khánh dự họp tại Bệnh viện YDCT-PHCN của tỉnh (Lãnh đạo phòng GĐ BHYT cùng dự), xe Kỳ   

Thứ 4
13/05

8h00: PGĐ Khánh làm việc với BHXH Đức Cơ (Thành phần dự theo KH 455), xe Kỳ 

- 14h00: PGĐ Khánh làm việc với BHXH Chư Prông (Thành phần dự theo KH 455), xe Kỳ 

Thứ 5
14/05

- 8h00: PGĐ Ngô làm việc với BHXH Phú Thiện (Thành phần dự theo KH 455), xe Huy 

- 14h00: PGĐ Ngô làm việc với BHXH Krông Pa (Thành phần dự theo KH 455), xe Huy

Thứ 6
15/05

- 8h00: PGĐ Ngô làm việc với BHXH Ia Pa (Thành phần dự theo KH 455), xe Huy

- 14h00: PGĐ Khánh chủ trì họp xử lý một số nội dung kiến nghị của công dân (Lãnh đạo các phòng QLT, TCCB, VP và Đại diện công đoàn dự), phòng họp giao ban

- 16h00: Vệ sinh cơ quan

Thứ 7
16/05

- 9h00: Giám đốc, PGĐ Khánh dự HN BCH Đảng bộ khối các cơ quan và DN tỉnh tại HT Trường Chính trị tỉnh, xe Hồng

- 8h00: Phòng Truyền thông &PTĐT và Chi đoàn Thanh niên tham gia truyền thông lưu động hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân, tập trung tại trụ sở BHXH tỉnh 189B

- 8h00: Thẩm định số liệu quyết toán NSNN đóng và hỗ trợ đóng năm 2019 (Thành phần theo KH)

- Các phòng làm việc theo phân công

- Nghỉ
Chủ nhật
17/05
- Nghỉ - Nghỉ