Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

03/05/2020 05:38 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 04/5/2020 đến 10/5/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
04/5

- Từ ngày 04 đến 09/5 Phòng QLT đi đôn đốc thu BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động theo KH, xe Kỳ, xe Huy

- Làm việc

Thứ 3
04/5

- Làm việc

- Làm việc

Thứ 4
06/5

- 9h00: PGĐ Ngô làm việc tại BHXH huyện Kông Chro (Phòng QLT cùng dự), xe Kỳ

- 8h00: Kiểm tra công vụ tại BHXH TX AyunPa (Lãnh đạo phòng TCCB, KHTC, VP), xe Huy 

- 14h00: Giám đốc dự HN trực tuyến về hướng dẫn KSK định kỳ, Khám kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng các cấp tại Tỉnh ủy, xe Hồng

Thứ 5
07/5

- 9h15: Giám đốc dự HN về công tác cán bộ tại HT BCH Đảng bộ tỉnh, xe Hồng

- 8h00: Kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Chư Păh (Lãnh đạo phòng TCCB, KHTC, VP), xe Huy 

 - Từ ngày 07 đến 10/5/2020 Đoàn công tác BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đak Đoa, xe Kỳ

- Làm việc

Thứ 6
08/5

- 8h15: Giám đốc chủ trì tại điểm cầu Gia Lai HN trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2020 do BHXH VN tổ chức (Thành phần theo KH và Giấy mời dự), phòng họp giao ban

- 13h30: Giao ban CBQL (GĐ; các PGĐ; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ dự), phòng họp giao ban

- 16h00: Vệ sinh cơ quan

Thứ 7
09/5

- 8h00: PGĐ Khánh dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh phòng họp 3A

- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo

- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
10/5
- Nghỉ - Nghỉ