Lịch công tác từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020

24/04/2020 03:40 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 27/4/2020 đến 03/5/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
27/04

- 8h00: PGĐ Khánh làm việc với Bệnh viện mắt Cao Nguyên ký phụ lục HĐ KCB năm 2020 (Lãnh đạo phòng KHTC, GĐ BHYT cùng dự), phòng họp giao ban

- 14h00: Giám đốc dự HN trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện NQ số 42 do Bộ LĐTB&XH tổ chức tại HT UBMTTQVN tỉnh, xe Hồng

Thứ 3
28/04

- 8h00: Họp Đảng ủy BHXH tỉnh định kỳ tháng 4 (Mời Đ/c Ngô, Thảo cùng dự), phòng họp giao ban

- 8h00: PGĐ Khánh làm việc với phòng khám Bình An ký phụ lục HĐ KCB năm 2020 (Lãnh đạo phòng KHTC, GĐ BHYT cùng dự), phòng họp tầng 4

- Làm việc  

Thứ 4
29/04

- 8h00: Giám đốc dự họp tham gia các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy tại Ban Tuyên giáo TU, xe Hồng

- 8h00: PGĐ Khánh dự họp tại Sở y tế (Đ/c Tịnh cùng dự), xe Kỳ

- 14h00: PGĐ Khánh chủ trì họp thống nhất giải quyết chế độ hưu trí của ông Hoàng Khắc Dũng (Trưởng các phòng Cấp sổ thẻ, QLT, Chế độ BHXH, VP dự), phòng họp giao ban

Thứ 5
30/04

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

- Trực lãnh đạo: PGĐ Lê Quốc Khánh

- Bộ phận TN&TKQTTHC (VP) (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

- Phòng Quản lý thu (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

- Trực lãnh đạo: PGĐ Lê Quốc Khánh

- Phòng CNTT (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

- Phòng Cấp sổ thẻ (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

Thứ 6
01/05

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

- Trực lãnh đạo PGĐ Phạm Văn Thảo

- Phòng CĐ BHXH (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

- Phòng GĐ BHYT (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

- Trực lãnh đạo PGĐ Phạm Văn Thảo

- Phòng KHTC (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

- Phòng TCCB (01 lãnh đạo và 01 viên chức)

- Văn phòng (tổng hợp báo cáo)

Thứ 7
02/05

- Nghỉ

- Nghỉ
Chủ nhật
03/05
- Nghỉ - Nghỉ