Lịch công tác từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

17/04/2020 04:15 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 20/4/2020 đến 26/4/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
20/04

- Làm việc  

- Làm việc 

Thứ 3
21/04

- Làm việc 

- 14h00: PGĐ Thảo làm việc với tập thể viên chức phòng TCCB, phòng họp giao ban

Thứ 4
22/04

- 8h00: Lấy phiếu tín nhiệm BNL VCQL tại BHXH Ia Pa (Đ/c Lợi, Ngân), xe Kỳ  

- 14h00: Lấy phiếu tín nhiệm BNL VCQL tại BHXH Chư Prông (Đ/c Lợi, Ngân), xe Kỳ    

Thứ 5
23/04

- Làm việc  

- 14h00: PGĐ Đoàn Ngô làm việc với các đơn vị doanh nghiệp Cà phê về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phòng họp giao ban

Thứ 6
24/04

- 8h30: PGĐ Đoàn Ngô làm việc với các đơn vị doanh nghiệp Cao Su về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đ/c Mạnh, Giáp cùng dự), phòng họp giao ban

- 13h30: Giao ban CBQL (GĐ, các PGĐ; Trưởng các phòng nghiệp vụ) phòng Giao ban

- 16h00: Công bố QĐ nghỉ hưu đối với VCQL (BGĐ, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn, một số viên chức Văn phòng dự), phòng họp giao ban

- 16h00: Vệ sinh cơ quan

Thứ 7
25/04

- Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô

- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
26/04
- Nghỉ - Nghỉ