Lịch công tác từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

10/04/2020 02:32 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 13/4/2020 đến 19/4/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
13/04

- Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Đoàn Ngô, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Đoàn Ngô, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

Thứ 3
14/04

- Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Đoàn Ngô làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- 14h00: Giám đốc dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19 hội trường tầng 3 UBND tỉnh, xe Hồng

- Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Đoàn Ngô làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH   

Thứ 4
15/04

- 8h00: Giám đốc; PGĐ Khánh dự họp nghe thông qua báo cáo kết quả Thanh tra tại phòng họp 3A UBND tỉnh, xe Hồng

- Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo làm việc tại cơ quan

- Đoàn Ngô làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Đoàn Ngô làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH   

Thứ 5
16/04

- Làm việc

- 14h00: Giám đốc dự họp với Lãnh đạo các Sở Y tế, Tài chính thống nhất điều tiết nguồn kinh phí chi KCB BHYT năm 2018 (thành phần dự theo giấy mời), phòng giao ban

Thứ 6
17/04

- 08h00: Họp HĐTĐ khen thưởng BHXH tỉnh quý I (BGĐ và các thành viên Hội đồng dự) phòng Giao ban

- Giao ban cán bộ quản lý (BGĐ, trưởng các phòng nghiệp vụ) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, các phòng nghiệp vụ chuẩn bị nội dung công tác theo lĩnh vực chuyên môn

- 14h00: Giám đốc làm việc với Đ/c Hồng trưởng đoàn kiểm tra công tác thực hiện chính sách BHYT tại BV Mắt Cao Nguyên để nghe báo cáo kết quả kiểm tra (PGĐ Khánh, lãnh đạo phòng GĐ BHYT; KHTC cùng dự), phòng họp giao ban

- 16h00: Vệ sinh cơ quan 

Thứ 7
18/04

- Trực lãnh đạo: PGĐ Lê Quốc Khánh

- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
19/04
- Nghỉ - Nghỉ