Lịch công tác tuần từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020

27/03/2020 03:14 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
30-03

- 8h30: PGĐ Khánh dự HN trực tuyến nâng cao chất lượng của YTCS trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Y tế, xe Kỳ

- 14h00: Giám đốc dự họp với Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính thống nhất điều chỉnh nguồn kinh phí chi KCB năm 2019 (thành phần dự theo giấy mời), phòng họp giao ban

Thứ 3
31-03
- Làm việc

- 14h00: PGĐ Khánh trao quyết định điều động bổ nhiệm viên chức quản lý tại BHXH huyện Chư Pưh (Đ/c Lợi cùng đi), xe Kỳ

15h30: PGĐ Khánh trao quyết định điều động bổ nhiệm viên chức quản lý tại BHXH huyện Chư Sê (Đ/c Lợi cùng đi), xe Kỳ

Thứ 4
01/04
- 9h00: Giao ban cán bộ quản lý (Giám đốc, các PGĐ, Trưởng các phòng nghiệp vụ), phòng họp giao ban - Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
02/04
Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (Ngày 10/3 Âm lịch)

- Trực lãnh đạo: PGĐ Lê Quốc Khánh

- Trực cơ quan: Lãnh đạo và 01 viên chức Văn phòng 
- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (Ngày 10/3 Âm lịch)
Thứ 6
03/04

- Làm việc

- Làm việc

- 16h00: Vệ sinh cơ quan

Thứ 7
04/04

- Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô

- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
05/04
- Nghỉ - Nghỉ