Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thanh tra & Kiểm tra (57)
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây Nguyên
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 26/06/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Sê Công
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 26/06/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Lựu Phát
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 26/06/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Phát triển Đại Việt
Ngày ban hành:
11/06/2024
Ngày có hiệu lực:
11/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 26/06/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức - Chi nhánh Nông trường Cà phê Ia Ko
Ngày ban hành:
07/06/2024
Ngày có hiệu lực:
07/06/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 21/06/2024
Trích yếu: Kết luận về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 11/06/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại đại lý Bảo hiểm Đức Gia Thịnh
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 11/06/2024
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty cổ phần thương mại nam Gia Lai
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 13/06/2024