Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1416)
Trích yếu: v/v thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày có hiệu lực:
06/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo lịch phát sóng một số chương trình về BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày có hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày có hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 2/2019 phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày có hiệu lực:
06/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thi thăng hạng viên chức năm 2019
Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày có hiệu lực:
18/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 1+2/2019
Ngày ban hành:
17/01/2019
Ngày có hiệu lực:
17/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thẩm định quyết toán quý 4/2018 và năm 2018 đối với BHXH các huyện, thị xã, thành phố
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
27/12/2018
Ngày có hiệu lực:
27/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực