Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1416)
Trích yếu: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 7+8/2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thẩm định số liệu quyết toán tài chính quý 2/2019 đối với BHXH các huyện, tx, tp
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5+6/2019
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo lịch phát sóng một số chương trình về BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2019
Ngày ban hành:
01/04/2019
Ngày có hiệu lực:
01/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp CBQL tỉnh ngày 15/3/2019
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày có hiệu lực:
20/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai việc sử dụng chức năng tự động thanh tra và khai thác phát triển đối tượng thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày có hiệu lực:
06/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực