Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1416)
Trích yếu: Quyết định 327/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TB thay đổi tên miền Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình 68 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày có hiệu lực:
17/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2020-2021 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng
Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày có hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chi trả các chế độ BHXH, TCTN
Ngày ban hành:
10/10/2019
Ngày có hiệu lực:
10/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý khối Văn phòng BHXH tỉnh ngày 20/9/2019
Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày có hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v các hoạt động tuyên truyền dịp cao điểm
Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày có hiệu lực:
18/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực