Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1416)
Trích yếu: 167/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trong nước
Ngày ban hành:
16/11/2007
Ngày có hiệu lực:
16/11/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 132/2007/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
08/08/2007
Ngày có hiệu lực:
08/08/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về Luật
Ngày ban hành:
22/12/2006
Ngày có hiệu lực:
22/12/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHYT
Ngày ban hành:
28/11/2008
Ngày có hiệu lực:
28/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/01/2009
Ngày có hiệu lực:
15/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TT số: 03/2009/TT-BLĐTBXH, 22.01.09 hướng dẫn t/h phụ cấp khu vực đ/v người hưởng lương hưu, BHXH 1 lần, T/c MSLĐ & T/c TNLĐ, BNN hàng tháng theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP, 04.12.08 của CP
Ngày ban hành:
22/01/2009
Ngày có hiệu lực:
22/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày ban hành:
22/01/2009
Ngày có hiệu lực:
22/01/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về ý kiến chỉ đạo của Đ/c Măng Đung – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội Gia Lai
Ngày ban hành:
11/02/2009
Ngày có hiệu lực:
11/02/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực