Số / Ký hiệu: 579/KH-BHXH
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/05/2024
Ngày có hiệu lực:
12/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
579/KH-BHXH: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Nội dung trong tệp đính kèm