Số / Ký hiệu: 686/QĐ-BHXH
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèo theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 và Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/05/2024
Ngày có hiệu lực:
01/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
686/QĐ-BHXH: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèo theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 và Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN