Số / Ký hiệu: 140/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi địa điểm Tiếp công dân
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/01/2024
Ngày có hiệu lực:
31/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
140/TB-BHXH: Thông báo về việc thay đổi địa điểm Tiếp công dân
Nội dung trong tệp đính kèm