Số / Ký hiệu: 2018/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai_2024
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/12/2023
Ngày có hiệu lực:
01/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2018/TB-BHXH: Thông báo việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai_2024
Nội dung trong tệp đính kèm