Số / Ký hiệu: 1105/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và các cơ sở giáo dục
Loại văn bản:
BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
25/07/2023
Ngày có hiệu lực:
01/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1105/QĐ-BHXH: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và các cơ sở giáo dục
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN